top of page

เข้าร่วมทีมของเรา

ตำแหน่งที่ต้องการ: เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย

 

คุณสมบัติของงาน:
- อายุ: 22-30 ปี
- อนุปริญญาขั้นต่ำของการศึกษาสายอาชีพขั้นสูงสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ:

- ประสานงานและกำหนดตารางระหว่างทีมขายกับแผนกอื่น ๆ ใน บริษัท และลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินการตามแผน
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
- วันทำการ: วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

 

ส่งประวัติส่วนตัวของคุณและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังที่อยู่อีเมลของเราที่ นี่

bottom of page