top of page

ม่านม้วน

ระบบควบคุมระดับแสง

ควบคุมสิ่งแวดล้อมของคุณแค่เพียงปลายนิ้วสำผัส

Daylight Management System ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารโครงสร้างของคุณ ระบบนี้สามารถใช้งานได้กับซอฟแวร์การจัดการอาคารจำนวนมากที่ใช้ในปัจจุบันเช่น KNX, LON, TBMS, BACnet และอื่นๆ เป็นต้น

การที่ระบบนี้สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ ในการทำงานของ นอกจากนี้เรายังมีตัวเลิอกเพิ่มให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ วัดระดับแสง ลม และ ฝนช่วยให้ประหยัดพลังงาน ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการประหยัดพลังงานให้กับตึกของคุณอีกด้วย

ด้วยเนื้อผ้าพิเศษที่เรียกว่า ThermoVeil Sunscreen ShadeCloth เป็นผ้าพิเศษที่สามารถให้ค่าความโปร่งแสงแตกต่างกันตามรุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่นแดดร้อนมากท่านสามารถ เลือกผ้าที่มีค่าโปร่งแสงตำ่เพื่อจำกัดความร้อนแต่ในเวลาเดียวกันก็จำกีดวิวเช่นเดียวกัน หรือ ถ้าแดดไม่ร้อนมากก็สามารถเลือกความโปร่งสูงเพื่อให้ได้เห็นวิววิศัยทัสน์

 

เรามีผ้าที่มีสัดส่วนความโปร่ง (openness factor) ให้เลือกจาก 0%-15% และ มีหลากหลายสี และ ลวดลายให้ท่านเลือกเช่นกัน ท่านสามารถคลิคเพื่อขยายภาพ และ ชมโปรเจคต่างๆของเรา ได้ในแกลเลอรี่นี้

Roller Blinds by Ocean Newline

B-Quik Office Building

Roller blinds installed at the B-Quik Office Building.

Roller Blinds by Ocean Newline

CP Office Building

Roller blinds installed at the CP Office Building.

Roller Blinds by Ocean Newline

Nantawan Village Residence

Roller blinds installed at the Nantawan Village Residence.

Roller Blinds by Ocean Newline

Private Residence Khao Yai

Roller blinds installed at a private residence in Khao Yai

Roller Blinds by Ocean Newline

Stock Exchange of Thailand Office Building

Roller blinds installed at the Stock Exchange of Thailand Office Building.

Roller Blinds by Ocean Newline

Toyota Buzz Office Building

Roller blinds installed at the Toyota Buzz Office Building.

bottom of page