top of page

ม่าน

บ้านอาศัย

ม้ว

อาคารสำนักงาน

โครงการบ้านพักอาศัย

KHAO YAI RESIDENCE

ม่านม้วน

ณ        บ้านพักเขาใหญ่

KHAO YAI RESIDENCE

ด้วยเนื้อผ้าพิเศษที่เรียกว่า ThermoVeil Sunscreen ShadeCloth เป็นผ้าพิเศษที่สามารถให้ค่าความโปร่งแสงแตกต่างกันตามรุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่นแดดร้อนมากท่านสามารถ เลือกผ้าที่มีค่าโปร่งแสงตำ่เพื่อจำกัดความร้อนแต่ในเวลาเดียวกันก็จำกีดวิวเช่นเดียวกัน หรือ ถ้าแดดไม่ร้อนมากก็สามารถเลือกความโปร่งสูงเพื่อให้ได้เห็นวิววิศัยทัสน์

 

เรามีผ้าที่มีสัดส่วนความโปร่ง (openness factor) ให้เลือกจาก 0%-15% และ มีหลากหลายสี และ ลวดลายให้ท่านเลือกเช่นกัน ท่านสามารถคลิคเพื่อขยายภาพ และ ชมโปรเจคต่างๆของเรา ได้ในแกลเลอรี่นี้

HUA HIN VILLA
NANTAWAN VILLAGE SRINAKARIN