ม่าน

บ้านอาศัย

ม้ว

อาคารสำนักงาน

โครงการบ้านพักอาศัย

ม่านม้วน

ณ        บ้านพักเขาใหญ่

ด้วยเนื้อผ้าพิเศษที่เรียกว่า ThermoVeil Sunscreen ShadeCloth เป็นผ้าพิเศษที่สามารถให้ค่าความโปร่งแสงแตกต่างกันตามรุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่นแดดร้อนมากท่านสามารถ เลือกผ้าที่มีค่าโปร่งแสงตำ่เพื่อจำกัดความร้อนแต่ในเวลาเดียวกันก็จำกีดวิวเช่นเดียวกัน หรือ ถ้าแดดไม่ร้อนมากก็สามารถเลือกความโปร่งสูงเพื่อให้ได้เห็นวิววิศัยทัสน์

 

เรามีผ้าที่มีสัดส่วนความโปร่ง (openness factor) ให้เลือกจาก 0%-15% และ มีหลากหลายสี และ ลวดลายให้ท่านเลือกเช่นกัน ท่านสามารถคลิคเพื่อขยายภาพ และ ชมโปรเจคต่างๆของเรา ได้ในแกลเลอรี่นี้

โครงการสำนักงาน ออฟฟิส

จัดระบบควบคุมระดับแสง

ควบคุมสิ่งแวดล้อมของคุณแค่เพียงปลายนิ้วสำผัส

Daylight Management System ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารโครงสร้างของคุณ ระบบนี้สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์การจัดการอาคารจำนวนมากที่ใช้ในปัจจุบันเช่น KNX, LON, TBMS เป็นต้น

การที่ระบบนี้สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ จึงช่วยให้ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้เรายังมีตัวเลิอกเพิ่มให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ วัดระดับแสง ลม และ ฝน ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการประหยัดพลังงานให้กับตึกของคุณอีกด้วย

 
 

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงภายใน

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงภายนอก

ผลิตภัณฑ์หอประชุม

ผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม

©2018 by Ocean Newline Co.,Ltd. All rights reserved. Terms of Use.

Follow us!

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle