เกี่ยวกับเรา

๒๕๐๓

๒๕๐๗

๒๕๑๓

๒๕๑๓

๒๕๓๓

Ocean newspaper.png

๒๕๓๓

๒๕๔๓

๒๕๔๓

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๘

วิสัยทัศน์ และ เป้าหมาย

ประเทศไทย ณ ปัจจุบันที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยเฉพาะในตัวเมืองที่มีความร้อนจากตึกและเครื่องยนต์ต่างๆส่งผลให้ความร้อนนี้ระอุเข้าถึงภายในตัวอาคารได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการก่อสร้างที่นิยมใช้กระจกมากขึ้น วีธีการป้องกันผู้พักอาศัยในตัวอาคารจากแสงแดด และ ความร้อนนี้จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

บริษัท โอชี่ยนนิวไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ชำนาญการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผ้าใบและระบบม่านกันแสงชั้นนำของประเทศ เราจึงมีโอกาศเห็นความเปลี่ยนแปลงและได้พัฒนาแนวทางการป้องกันแสงแดดมาตลอด ๖๐ ปี บริษัทเราจึงจัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ข้างต้นอยู่เสมอ การคัดสรรสินค้าของเราจึงมีสองปัจจัยหลักคือ สินค้าของเราจะต้องมีการทำงานอย่างสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการดีไซน์ออกแบบที่ลงตัวเพื่อให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้งาน และ ให้บ้านอาคารคงดีไซน์ที่สวยงามไปพร้อมๆกัน เป้าหมายหลักของเราคือ เพิ่มมูลค่าตึก เพิ่มมูลค่าการอยู่อาศัย

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงภายใน

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงภายนอก

ผลิตภัณฑ์หอประชุม

ผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม

©2018 by Ocean Newline Co.,Ltd. All rights reserved. Terms of Use.

Follow us!

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle