top of page

ม่านมู่ลี่

ม่านมู่ลี่ไสตล์วินเทจ

ม่านมู่ลี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกๆที่เราได้ติดตั้ง เราได้เห็นเทรนด์ของมู่ลี่ที่เพิ่มขึ้นและลดลงเพราะรสนิยมที่เปลี่ยนไปและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาตามการเวลา แม้ว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับมู่ลี่แบบดั้งเดิมน้อยลง แต่เราก็ยังมีประสบการณ์การติดตั้งและการแก้ปัญหาที่ยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม เรานำเสนอทั้งมู่ลี่ปรับแสงแบบสปริงที่ควบคุมด้วยมือและมู่ลี่ปรับแสงด้วยมอเตอร์ การบริการที่ดีและทีมงานที่มืออาชีพคือสิ่งที่เรานำเสนอ

bottom of page