top of page

ระบบกันสาด

อาร์มยื่น

กันสาดอาร์มยื่น

กันสาดอาร์มยื่น หรือ Projection Arm awnings ช่วยป้องกันแสง และ ความร้อนซึ่งสามารถกางออก และ ปรับเก็บได้ กันสาดนี้สามารถมีความกว้างได้ถึง 20 เมตร และ ยืดออกได้สูงสุดถึง 5 เมตร

 

โครงการด้านซ้ายเป็นการปรับแต่งระบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า กันสาดอาร์มยื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความร้อน/แสง ถูกนำมาประยุคด้วยการเปลี่ยนวิถีการเคลื่อนที่ให้เป็นแนวดิ่ง กันสาดชุดนี้จึงช่วยป้องกันฝนได้เช่นกัน

 

ทีมที่ปรึกษาของเราสามารถหาทางออกให้คุณได้เสมอ!

ระบบ กันสาดอาร์มยื่น

Royal Garden Plaza Pattaya