top of page

ผ้าม่านจีบ

ผ้าม่านเวฟ

และ

ผ้าม่านจีบ

     และ ผ้าม่านเวฟ

จะจีบ หรือ จะเวฟ? 

เรามีผ้าม่านจีบ และ ม่านเวฟ แตกต่างกันตรงที่แนวการเย็บของผ้า ซึ่งม่านจีบจะมีการเย็บเป็นจีบๆ ส่วนม่านเวฟจะมีการโค้งของแนวผ้าเหมือนคลื่นนั้นเอง ประเภทที่แตกต่างกันมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน และ ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเช่นกัน รูปแบบการเย็บม่านของเรานั้นประณีต และ เรามีสีให้ท่านเลือกมากมาย

bottom of page